Halsont och inflammation i halsen är ofta de första tecknen på förkylning eller influensa. Det kan vara ganska smärtsamt och även bli värre under förkylningens förlopp. Läs vidare för mer information om symtom, orsaker och olika sätt att behandla halsont.

Vanliga symtom på lindrigt eller kraftigt halsont [1]:

 • Svårt att svälja
 • Brännande känsla i halsen
 • Stickande känsla i halsen
 • Torr hals
 • Kittlande känsla i halsen
 • Känsla av att ha en klump i halsen
 • Svullnad i svalget
 • Svullna lymfkörtlar (dessa kan kännas i fördjupningen mellan halsen och käkbenet)

Vanliga orsaker till halsont [2]:

 • Virusinfektioner i svalget, till exempel förkylnings- eller influensavirus
 • Bakteriella halsinfektioner
 • Allergi och hösnuva
 • Halsbränna (sura uppstötningar i matstrupen)
 • Torr luft från luftkonditionering
 • Rökning
 • Passiv rökning
 • Ansträngd röst
 • Miljöfaktorer (t.ex. utsläpp och luftföroreningar)
 • Bakomliggande besvär (t.ex. sköldkörtelsjukdomar och snarkning)
 • Biverkningar av läkemedel (t.ex. ACE-hämmare och inhalatorer)

Vad kan jag göra för att lindra min onda hals [3]?

 

 • Drick mycket vätska
 • Andas genom näsan
 • Se till att det är lagom luftfuktighet i rum där du tillbringar mest tid, till exempel kontoret, vardagsrummet och sovrummet
 • Vila

När bör jag söka vård[4]?

Halsont går oftast över av sig själv och smärtan kan lindras med huskurer och/eller läkemedel mot halsont. Om symtomen kvarstår, inte blir bättre eller blir allvarligare ska du ta kontakt med din läkare. Här är några saker att se upp med:

 • Symtomen förvärras eller blir inte bättre efter 3 dagar, trots att du har gjort vad du kan för att lindra din onda hals
 • Du har fler symtom än halsont, t.ex. andfåddhet, svårt att andas eller mycket svårt att svälja
 • Du får ofta ont i halsen
 • Du har hög feber

 

Vanliga typer av halsont:

Virusinfektioner och bakterieinfektioner

Mer än 80% av alla halsont orsakas av virus, vilket innebär att det är mindre vanligt med bakterieorsakad halsont. Antibiotika har ingen effekt på virus. I Sverige behöver man få sin halsont undersökt av läkare för att eventuellt bli behandlad med antibiotika.

Felanvändning av antibiotika kan leda till multiresistenta bakterier och oönskade biverkningar.

Andra infektioner

 • Laryngit [5]

Om ditt struphuvud eller dina stämband svullnar kan du ha drabbats av laryngit, som även kallas strupkatarr. Det första och mest uppenbara tecknet på laryngit är heshet – allt från ett svagt kraxande till att du tappar rösten helt och hållet (afoni).

 • Faryngit [6]

Typiska symtom på faryngit (det vill säga allmänt till kraftigare halsont) är till exempel känsla av obehag i halsen och svårt att svälja. Det kan också leda till snörvlande, hosta och heshet.

 • Tonsilit [7]

Det är en infektionen i halsmandlarna, ofta kallad halsfluss, som är vanligare hos barn än hos tonåringar och vuxna. Vanliga symtom är svullna och kraftigt röda halsmandlar med en gulaktig beläggning.

Förebygga halsont [2], [4]

Det finns några saker att tänka på för att minska risken för att få ont i halsen:

 • Ät en balanserad kost – mycket frukt och grönsaker.
 • Sov ordentligt – åtta timmar per dygn är tillräckligt för de flesta.
 • Motionera mycket – helst utomhus.
 • Undvik stress – även om din vardag är intensiv finns det många sätt att få in mer avkoppling.
 • Undvik aktiv och passiv rökning.
 • Stärk ditt immunförsvar – det är enkelt med huskurer, till exempel fruktsmoothies som ger extra näring.
 • Drick mycket vätska för att hålla svalget fuktigt.
 • Se till att du har ett bra inomhusklimat – undvik drag och ha lagom luftfuktighet.
 • Undvik nära kontakt med förkylda personer.
REFERENSER