Halsont kan ha många olika orsaker, bland annat miljöfaktorer och infektioner

Luften vi andas har direkt påverkan på hälsan i halsen [1]. Den kan innehålla föroreningar, allergener, bakterier och virus. Halsen skyddas från infektioner tack vare att den är täckt av en slemhinna som håller svalget fuktigt. Den skyddande slemhinnan innehåller också immunceller, enzymer och antikroppar som ger ett skydd mot ämnen utifrån. Om halsens försvar är nedsatt kan miljöfaktorer och mikrober leda till en infektion.

De vanligaste miljöorsakerna till halsont är:

Luftkvalitet

Förändringar i luftens temperatur och fuktighet kan påverka den skyddande slemhinnan och orsaka irritation i halsen. I synnerhet kall och torr luft påverkar luftvägarnas självrengöringsprocess genom att torka ut och skada den skyddande barriären. Det i sin tur påverkar halsens försvarsmekanism negativt och ökar risken för infektion.

Allergi och hösnuva2

Hösnuva som beror på allergener och pollen i luften kan också bidra till irritation i halsen. När du andas in flödar luften ner i bronkerna och lungorna genom näsan, munnen och halsen, och det är då som pollen från luften kan komma i kontakt med slemhinnorna. Kroppen frisätter då histamin, som kan göra att vissa människor upplever en kliande, stickande eller sträv känsla i halsen eller gommen, samt i ögonen och näsan. Hösnuva är till stor del säsongsbetonad och ger vanligtvis störst besvär under senvåren.

Aktiv och passiv rökning3 

När slemhinnan i svalget är intakt utgör den en skyddande barriär som hindrar mikrober från att tränga in i halsvävnaden. Rökning – både aktiv och passiv – under en längre tid kan leda till att slemhinnan i halsen skadas.

Viktigt! Passiv rökning kan vara lika skadligt för halsen som aktiv rökning. I båda fallen innehåller inandningsluften ämnen som är skadliga för slemhinnan.

Miljöföroreningar

Partiklar och föroreningar från industrier och trafik kan leda till inflammation i halsen genom att irritera slemhinnan.

Kända säsongsinfektioner

Virus och bakterier kan skada slemhinnan i halsen genom att ta sig igenom den skyddande barriären och föröka sig inuti slemhinnan. Det leder till inflammation som i sin tur orsakar smärta, svullnad och rodnad i halsen.

Sociala kontakter

När vi träffar andra människor finns det en viss risk att vi smittas av virus och bakterier som de bär på. Att prata, skrika och sjunga kan göra att droppar som innehåller virus och bakterier kommer ut i luften. Dessa aktiviteter kan också irritera halsen och anstränga stämbanden och halsmusklerna. Det finns fler än 100 olika virus som kan orsaka förkylning, och de flesta av dem överförs via droppar med smittämnen, oftast när någon nyser eller hostar. Om immunsystemet är försvagat är risken för infektion ännu större. Mikrober som orsakar infektion kan finnas på alla slags ytor. Därför bör du vara extra försiktig på allmänna platser och använda pappersnäsdukar eller armvecket om du behöver hosta eller nysa, för att minska risken att smitta andra.

Läs mer om typiska symtom på torr hals och halsont.

Läkemedel som lindrar halsont

Strepsils  lindrar och behandlar symtom på halsont. Vid första tecknet på halsont rekommenderar vi Strepsils sugtabletter eftersom de har en antiseptisk effekt och är lokalt smärtlindrande. Strepsils har många olika smaker att välja på. 

Om du har mer ont och halsen är inflammerad kan Strefen Honung & Citron munhålespray eller Strefen sugtabletter underlätta genom att både behandla och lindra inflammationen. Båda produkterna är antiinflammatoriska, ger smärtlindring och minskar svullnad. Munhålesprayen är långtidsverkande och lindrar smärta och inflammation i upp till 6 timmar. Läs på förpackningen och i bipacksedeln före använding.

När bör jag söka vård för halsont?[4]

Halsont går oftast över av sig själv och smärtan kan lindras med huskurer och andra lokala behandlingar. Ta kontakt med din allmänläkare om:

 • Symtomen förvärras eller blir inte bättre efter 3 dagar, trots att du har gjort vad du kan för att lindra din onda hals
 • Du har fler symtom än halsont, t.ex. andfåddhet, svårt att andas eller mycket svårt att svälja
 • Du får ofta ont i halsen
 • Du har hög feber

Förebygga halsont

Det finns några saker att tänka på för att minska risken för att få ont i halsen:

 • Ät en balanserad kost – mycket frukt och grönsaker.
 • Sov ordentligt – åtta timmar per dygn är ett bra mått.
 • Motionera mycket – helst utomhus.
 • Försök att undvika stress eller hitta sätt att hantera din stress.
 • Undvik rökning – både aktiv och passiv.
 • Stärk ditt immunförsvar –  till exempel med fruktsmoothies som ger extra näring.
 • Drick mycket vätska för att hålla svalget fuktigt.
 • Se till att du har ett bra inomhusklimat – undvik drag och ha lagom luftfuktighet.
 • Undvik nära kontakt med förkylda personer så gott det går.
REFERENSER