En torr eller sträv hals är ganska vanligt. Men det kan vara mycket obehagligt och kan även vara första tecknet på förkylning. Även om du inte har ont kan halsens skyddande slemhinna redan vara irriterad. Läs vidare för mer information om symtom, orsaker och olika sätt att behandla en torr hals.

Vanliga symtom på torr hals [1]

 • Heshet
 • Sträv hals
 • Torr hals
 • Känsla av irritation i halsen
 • Att behöva harkla sig ofta
 • Kittlande känsla i halsen
 • Att tappa rösten

Vanliga orsaker till torr hals [2]:

 • Uttorkning
 • Förkylning
 • Halsbränna (sura uppstötningar i matstrupen)
 • Biverkningar av läkemedel
 • Torr luft från luftkonditionering
 • Luftföroreningar
 • Att prata högt under en längre tid
 • Allergi och hösnuva
 • Rökning
 • Passiv rökning
 • Plötsliga temperaturförändringar
 • Snarkning

Vad kan jag göra för att lindra min torra hals [3]?

 • Drick mycket vätska (t.ex. kan varm dryck kännas skönt)
 • Öka luftfuktigheten
 • Var försiktig med din röst
 • Halstabletter
 • En varm dusch
 • Håll halsen varm, t.ex. med en halsduk eller sjal
 • Undvik stress

När bör jag söka vård [4]?

En torr hals är oftast inget att oroa sig för. Men du bör kontakta läkare om du har väldigt ont samtidigt som du upplever något av följande:

 

 • Symtomen förvärras eller blir inte bättre efter 2-3 dagar, trots att du har gjort vad du kan för att lindra besvären
 • Du har fler symtom än torr hals, t.ex. andfåddhet, svårt att andas eller mycket svårt att svälja
 • Du har hög feber

Mer om de olika orsakerna till torr hals:

Det finns många faktorer som kan bidra till torr hals:

 

 • Miljöpåverkan

Torr luft från luftkonditionering, dålig luftkvalitet och tobaksrök är bara några av de miljöfaktorer som kan orsaka torr hals. Partiklar och föroreningar från fabriker och trafik kan leda till inflammation i halsen genom att irritera slemhinnan. Dessa miljöförhållanden kan snabbt påverka luftvägarna.

 • Allergi/hösnuva

Pollen i luften kan också bidra till irritation i halsen. När du andas in flödar luften ner i bronkerna och lungorna genom näsan, munnen och halsen, pollen från luften kan komma i kontakt med slemhinnorna. Kroppen frisätter då histamin, som kan göra att vissa människor upplever en kliande, stickande eller sträv känsla i halsen eller gommen, samt i ögonen och näsan. Hösnuva är till stor del säsongsbetonad och ger vanligtvis störst besvär under senvåren.

 • Prata/sjunga längre stunder

Att prata eller sjunga högt en längre tid kan anstränga halsen.

 • Snarkning5

Snarkning kan torka ut slemhinnorna i munnen och halsen och orsaka torr hals. Snarkning beror till största delen på att musklerna i halsen slappnar av. Det är särskilt vanligt hos personer som andas genom munnen när de sover.

REFERENSER